۲
۲
plusresetminus
اشرف زنی نبود‌ که‌ به این سادگی ها از میدان مبارزه‌ خارج شود. او در‌ کـشورهای‌ اروپای غربی، مخالفان سیاسی مـصدق‌ را‌ بـه دور خود جمع کرد و مبارزه علیه حکومت مصدق را در خارج از‌ ایران‌ ادامه داد.
همکاری با قوام و تقابل پنهانی با مصدق

از میان‌ نخست‌وزیران‌ حکومت پهلوی، اشرف فقط با قوام‌السلطنه موافق بود؛ زیرا قوام علیرغم قلدری و خـودخواهی ، به اهمیت‌ و نفوذ‌ اشرف پی برده بود و اغلب توصیه‌ها و سفارشهای او را مـی‌پذیرفت. دکـتر مـصدق‌ از‌ همان ابتدای نخست‌وزیری، با اشرف از در‌ مخالفت‌ درآمد‌. آیت‌الله کاشانی نیز در این مبارزه مصدق‌ را‌ همراهی می‌کرد. اشرف کـه ‌ ‌قـریب ده سال بر صحنه سیاست ایران سایه افکنده‌ بود‌، ناگهان خود را در میان‌ طوفانی‌ از مـخالفت ها‌ دیـد‌ و سـرانجام‌ تحت فشار دکتر مصدق که به‌ افکار‌ عمومی متکی بود، مجبور به ترک ایران شـد. اما اشرف زنی نبود‌ که‌ به این سادگی ها از میدان مبارزه‌ خارج شود. او در‌ کـشورهای‌ اروپای غربی، مخالفان سیاسی مـصدق‌ را‌ بـه دور خود جمع کرد و مبارزه علیه حکومت مصدق را در خارج از‌ ایران‌ ادامه داد. ازیک‌طرف اطرافیان اشرف‌ به‌ انتشار‌ مقالات و مطالبی علیه‌ دکتر‌ مصدق در مطبوعات اروپا‌ مبادرت‌ نمودند و ازطرف‌دیگر خود اشرف مرتبا نامه‌هایی به برادر تـاجدار خود می‌نوشت و ازاین‌طریق حس بدبینی‌ شاه‌ را نسبت به مصدق تحریک و تقویت‌ می‌کرد‌. البته مصدق‌ از‌ تحرکات‌ و تحریکات اشرف غافل نبود‌ و پیوسته شاه را از القائات اشرف برحذر می‌داشت.منبع: حـسین مکی، وقایع سی‌ام تیر1331، تهران، انتشارات ایران، 1366، ص323‌
https://www.cafetarikh.com/news/48805/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

feedback
Iran, Islamic Republic of
خاندان پهلوی همیشه دنبال افراد چاپلوس بودن و مملک رو همین طوری از بین بردن
feedback
Iran, Islamic Republic of
شایسته بود مصدق مانع از سفر شاه به خارج شود بر اساس قانون انزمان مکلف به این امر بود اما جدیتی در این امر از خود نشان نداد