۱
plusresetminus
دولت و دربار جشن بزرگی در تمام ایران گرفتند که در آن هیأت دولت، وزیر دربار، وزیر مختارها با خانم‌هایشان، رئیس مجلس، چند نفر از رؤسای نظامی و بسیاری دیگر دعوت بودند...
به نام مردم به کام دربار

رضاشاه قبل از تصاحب تاج و تخت سلطنت، خود را فردی مردمی، ساده و مذهبی نشان می‌داد؛ اما بعد از آنکه قدرت را از آن خود نمود برخلاف شعارهای خود عمل کرد و بسیاری از وعده وعیدهای خود را فراموش نمود. تجلی این موضوع را می‌توان در جشن تاجگذاری مشاهده نمود که تنها مختص افرادی خاص بود

«جشن تاجگذاری در تهران شروع شد. چهارم اردیبهشت ماه شاه در موقع جشن کرمانشاه تشریف دارند. دولت و دربار جشن بزرگی در تمام ایران گرفتند. امروز در حضور ولیعهد سلام بود. امشب در قصر گلستان به شام دعوت داریم. سی و شش نفر مدعوین هستند. هیأت دولت، وزیر دربار، وزیر مختارها با خانم‌هایشان، رئیس مجلس، چند نفر از رؤسای نظامی، روی هم رفته سی و شش نفر به شام دعوت دارند. به قدر سیصد نفر هم به «سواره» عموماً با لباس رسمی: بعد از شام سیصد نفر داخله [و] خارجه به سواره دعوت شدند. والاحضرت ولیعهد در سن یازده سالگی تشریف آوردند تا آخر آتش بازی بودند. نصف شب مهمانی تمام شد.»منبع: سردار اسعد بختیاری، خاطرات سردار اسعد بختیاری (جعفرقلی خان امیربهادر)، به کوشش ایرج افشار، تهران، انتشارات اساطیر، 1372، ص 219
https://www.cafetarikh.com/news/48950/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما