۱
plusresetminus
برابر سوابق موجود نامبرده بالا یکی از وعاظ افراطی و ناراحت طرفدار روح الله خمینی در شهر شیراز می‌باشد که سوابق ممتدی در ایراد مطالب خلاف و تحریک‌آمیز در بالای منبر و حتی همکاری با جمعیت به اصطلاح نهضت آزادی دارد.
گزارش ساواک از فعالیت سیاسی شهید دستغیب

فعالیت‌های شهید دستغیب زیر نظر ساواک قرار داشت. فعالیت‌های شهید دستغیب باعث شده بود تا ساواک حساسیت خاصی نسبت به اقدامات ایشان پیدا کند. از این رو طی گزارش‌های متعدد از وی به عنان یکی از مخالفین مهم حکومت و از طرفداران امام نام می‌برد.
«براساس همین موضع‌گیری‌های انقلابی در طرفداری از امام خمینی بود که ساواک در بولتن سری که برای محمدرضا پهلوی تهیه می‌کرد عنوان نمود: برابر سوابق موجود نامبرده بالا یکی از وعاظ افراطی و ناراحت طرفدار روح الله خمینی در شهر شیراز می‌باشد که سوابق ممتدی در ایراد مطالب خلاف و تحریک‌آمیز در بالای منبر و حتی همکاری با جمعیت به اصطلاح نهضت آزادی دارد. یاد شده در سال ۲۵۳۹ که جشن هنر در شیراز منعقد بوده، مطالبی در انتقاد از برنامه‌های این جشن ایراد کرده است. بعد از فوت مصطفی خمینی پسر روح الله خمینی، یاد شده با همکاری چند تن دیگر از روحانیون افراطی شیراز، مجالسی به مناسبت فوت وی منعقد نموده و در مجلسی که به مناسبت چهلمین روز فوت مصطفی خمینی در شیراز تشکیل گردیده، یادشده ضمن تمجید از روح الله خمینی و پسرش و ایراد مطالبی پیرامون فضائل و خصائل آنها، برای سلامتی روح الله خمینی دعا کرده است. یادشده همچنین متعاقب حوادث اخلالگرانه دی ماه سال ۲۵۳۹ شهر قم، با ایراد سخنرانی خلاف مصالح مملکتی، تحریکاتی را بین متعصبين مذهبی شهر شیراز به عمل آورده که این تحریکات در انجام فعالیت‌های اخلالگرانه افراطیون مذهبی در شیراز مؤثر بوده است».منبع.حمید سفیدگر شهانقی و محمد چغتایی اراکی، زندگی و مبارزات آیت‌الله شهید سیدعبدالحسین دستغیب به روایت اسناد و خاطرات، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1392، ص 75
https://www.cafetarikh.com/news/49288/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما