رویداد روز : روز جمهورى اسلامى ايران (1358 ش)
روز جمهورى اسلامى ايران (1358 ش)

۱۲ فروردين

...مبارك باد بر شما چنين حكومتى كه در آن اختلاف نژاد و سياه و سفيد و ترك و فارس و كرد و بلوچ مطرح نيست . همه برابرند و فقط در پناه تقوا و برترى به اخلاق فاضله و اعمال صالحه هست و تفاوت بين زن و مرد و بين اقليتهاى مذهبى و ديگران در امر اجراى عدالت نيست ...
 
از پيام حضرت امام خمينى (ره )
به مناسبت 12 فروردين 1358
 
نهال انقلاب اسلامى كه با نثار خون بهترين فرزندان ايران رشد كرده بود، سرانجام در 22 بهمن 1357 به بار نشست ، و با پيروزى انقلاب اسلامى و تشكيل دولت موقت از سوى امام خمينى ره زمينه مهمترين همه پرسى تاريخ ايران زمين جهت تعيين نوع حكومت در ايران فراهم شد.
روز دوازده فروردين ، روز ظهور شخصيت واقعى مردم ايران ، روز پيروزى مستضعفين بر مستكبرين و روز تثبيت انقلاب اسلامى است كه بى هيچ ريب و شكى زمينه ساز حكومت عدل اسلامى در سراسر جهان خواهد بود.
اين روز مقدس ، اين يوم الله پربركت سرآغاز حيات واقعى اسلام در عصر دنيامداران و دنيا پرستان است كه از معنويت و روحانيت گسسته و سعادت خود را در پيروزى از اميال و آروزهاى حيوانى خود مى دانند.
در اين روز عزيز ساختار جديد سياسى اجتماعى ايران بر مبناى آراى اكثريت قريب به اتفاق مردم يعنى 2/98 درصد آراى ملت مسلمان ايران تثبيت شد.
در اين روز پربركت نظامى متولد شد كه نور اسلام عزيز را پس از گذشت قرنهاى زياد دگرباره نه تنها در ايران اسلامى بلكه در سراسر جهان متجلى ساخت . در اين روز مقدس حكومتى شكل گرفت كه شعار اصلى آن استقلال ، آزادى ، جمهورى اسلامى بود.
اين عبارت ملكوتى كه به عنوان شعار اصلى انقلاب اسلامى توسط ميليونها ايرانى آزاده و مسلمان در طول مبارزات درخشان ملت با سلطنت پهلوى همه روزه در جاى جاى ايران اسلامى فرياد كشيده شده بود، حكومتى را پايه ريزى كرد كه عدالت اسلامى يكى از اهداف عاليه آن بود.
در اين شعار مقدس كلمه ، استقلال به عنوان نخستين هدف مطرح شده بود كه رساننده اين پيام به جهان و جهانيان بودند كه امت مسلمان ايران مى خواهد اراده ملى خود را حاكم بر مقدرات خويش سازد تا بتواند از نفوذ و دخالتهاى بيگانگان رهايى يابد و چه زيبا و متين امام خمينى ره فرموده است :
اگر استقلال كشور خودمان را تحصيل نكنيم ساير چيزها درست نخواهد شد.
تشكيل جمهورى اسلامى نه تنها اراده ملى ايرانيان را بر سرنوشت خود تثبيت كرد و براى آنان استقلال و آزادى را به ارمغان آورد، بلكه اين بارقه اميد در دل محرومان و مستضعفان جهان درخشيد كه بعد از قرنها رنج و درد، جلوه اى از وعده خداوند تبارك و تعالى را شاهد باشند.
امام خمينى ره در تاريخ 12 فروردين 1358 پس از تثبيت نظام مقدس ‍ جمهورى اسلامى طى پيامى راديو تلويزيونى فرمودند:
خداوند تعالى وعده فرموده است كه مستضعفين ارض را به اميد و توفيق خودش ، به مستكبرين غلبه دهد و آنها را امام و پيشوا قرار دهد. وعده خداوند تعالى نزديك است . من اميدوارم كه ما شاهد اين وعده باشيم و مستضعفين بر مستكبرين غلبه كنند چنانكه تاكنون غلبه كردند... من از عموم ملت ايران تشكر مى كنم كه در اين رفراندوم شركت كردند و راءى قاطع خودشان را كه بايد گفت صد در صد پيروزى بوده است و به جمهورى اسلامى هم راءى دادند...
جمهورى اسلامى است كه احكام مترقى او بر تمامى احكامى كه در ساير قشرها و ساير مكتبهاست تقدم دارد.
رهبر كبير انقلاب اسلامى ره در قسمت ديگرى از پيام خود فرمودند:
صبحگاه 12 فروردين كه روز نخست حكومت الله است از بزرگترين اعياد ملى و مذهبى ماست و ملت ما بايد اين روز بزرگ را عيد بگيرند و زنده نگهدارى روزى كه كنگره هاى قصر 2500 ساله حكومت طاغوتى فرو ريخت و سلطه شيطانى براى هميشه رخت بربست و حكومت مستضعفين جانشين آن گرديد.
آرى انتخاب واژه عيد براى چنين روزى از سوى امام امت ره يك انتخاب دقيق و صحيح است ؛ زيرا عيد به روزى اطلاق شود.بنابراين دوازدهم فروردين از بزرگترين اعياد انقلاب اسلامى ايران مى باشد.
هدف ديگر شعار اصلى انقلاب ، كلمه آزادى بود. در رابطه با آزادى نظرات مختلف و متعددى مطرح مى شود؛ اما در اسلام ، آزادى جامع ترين و مانع ترين معنا را در بردارد و آن عبارت است از: شرايط سياسى - اجتماعى لازم براى رشد و تعالى فرد و مردم كه در آن موانع قانونى و فرهنگى مثل عرف و عادت ، و موانع سياسى ، مانند سلطه طاغوت و استعمار و استبداد وجود نداشته باشد.
يعنى انسان در انتخاب عقيده و بيان و نشر آن آزاد است . مگر آنكه به ديگران آسيبى وارد بيايد و همچنين از خود سلب آزادى به شيوه غربى ننمايد به طورى كه مردم بتوانند هدايت و رشد و تعالى يابند.
هدف نهايى شعار اصلى ، كلمه جمهورى اسلامى ايران بود كه از به هم پيوستن جمهورى اسلامى به دست آمده است . كلمه جمهور به معناى توده يا انبوه مردم است و منظور از گنجاندن چنين كلمه اى براى نظام شكل گرفته بعد از انقلاب ، اتكا داشتن و تعيين كننده بودن راءى مردم در سرنوشت خود و كليه امور اجرايى كشور مى باشد و به طور كلى حكومت را تبيين مى كند كه براى تاءمين زندگى دنيايى توده مردم متكى به مردم باشد.
واژه اسلامى هم به سبب تمايز آن از ديگر نظامهاى جمهورى است كه ويژگيهاى خاص خود را دارد كه در آن ارزشهاى الهى و قرآنى بر تمامى شئون حاكميت دارد و همچنين ولى فقيه كه بر طبق نظام الهى ، ولايت امر و امامت امت را بر عهده مى گيرد، علاوه بر تاءمين زندگى مردم ، مسؤ وليت هدايت مردم و كمك به رشد و تعالى آنان را بر عهده دارد. براى تحقق اين بخش حياتى از شعار اصلى انقلاب پس از پيروزى آن ، نياز بود تا رسما نظام مشخصى حاكم بر ايران شود و در همين راستا بود كه رهبر نهضت ، امام خمينى ره طى سخنانى فرمودند:
...احتياج به رفراندوم هم نيست ؛ براى اينكه مردم آراى خودشان را در ايران اعلام كردند. با فريادها، با دادها اعلام كردند...
و در ادامه علت اعلام همه پرسى را رسمى كردن آن ، اتمام حجت براى ديگران و بسته شدن راه اگرها و مگرها عنوان كرده و فرمودند:
...اينجانب به جمهورى اسلامى راءى مى دهم و از شما هم مى خواهم كه به آن راءى دهيد....
دقيقا در همين زمان وسوسه هاى خناسان شروع شد. از جمله اينكه مطرح كردند كه حكومت بر اساس جمهورى بدون قيد ديگرى يا اينكه جمهورى دمكراتيك و... باشد. لذا امام امت ره
با احساس خطر انحراف در صفوف متحد ملت و با آگاهى بى نظير خود مردم را از اين خطر آگاه كرده و فرمودند:
راءى بدهيد به جمهورى اسلامى ، نه يك حرف زيادتر و نه يك حرف كمتر.
و مردم ايران در روزهاى سرنوشت ساز دهم و يازدهم فروردين 1358 با حضورى آگاهانه در پاى صندوقهاى راءى ، به يكى از بزرگترين اهداف انقلاب اسلامى جامه عمل پوشاندند و پيروزى نهايى انقلاب را با آراى عظيم و باور نكردنى خود تحقق بخشيدند.
نتيجه درخشان 2/98 درصدى آراى مردم ، مطرح شدن هرگونه بحث و جدلى را در شكل و نوع حكومت ايران پس از سقوط شاهنشاهى 2500 ساله از ميان برد و با رهبريت قاطع امام خمينى ره و مجاهدتها و كوششهاى بى نظير امت مسلمان ايران حكومت اسلامى در سرتاسر ايران استقرار يافت ؛ تا به حول و قوه الهى ملت بزرگ ايران بتواند توانمند و اميدوار زمينه تشكيل حكومت عدل اسلامى را براى ظهور امام زمان - عليه السلام - فراهم آورد.
بدين ترتيب مبارزات مستمر و پيگير امت مسلمان ايران در برپايى حكومت اسلامى تحقق يافت و عصر نوينى در تاريخ ايران و اسلام آغاز شد.
امام خمينى ره به شكرانه اين پيروزى درخشان در پيام خود فرمودند:
من به دنيا اعلام مى كنم كه در تاريخ ايران چنين رفراندومى سابقه ندارد كه سرتاسر مملكت با شوق و شعف و عشق و علاقه به صندوقها هجوم آورده و راءى مثبت خود را در آن ريخته و رژيم طاغوتى را براى هميشه به زباله دان تاريخ دفن كند...
...من از اين همبستگى بى مانند كه همه به نداى آسمانى و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا لبيك گفتند و به اتفاق آرا به جمهورى اسلامى راءى مثبت دادند و رشد سياسى و اجتماعى خود را به شرق و غرب ثابت كردند، تقدير مى كنم ...