رویداد روز : رياست حسين علاء بر بانك ملي ایران
رياست حسين علاء بر بانك ملي ایران

۲۹ اسفند

کافه تاریخ- تقویم

حسين علاء وزير مختار اسبق ايران در فرانسه، به رياست هيئت مديره بانك ملي ايران منصوب گرديد. همچنين والتر هرشيش آلماني به سمت مدير عاملي بانك پذيرفته شد.