رویداد روز : تصويب آرم نهايي جمهوري اسلامي ايران (1359 ش)
تصويب آرم نهايي جمهوري اسلامي ايران (1359 ش)

۲۰ ارديبهشت

تصويب آرم نهايي جمهوري اسلامي ايران توسط امام خميني(ره) (1359 ش)
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قرار بر اين شد آرمي به عنوان نماد و نشان جمهوري اسلامي ايران معرفي شود كه بيانگر روح دين‏ خواهي و اسلام طلبي ملت مسلمان ايران باشد. از اين رو پس از فراخوان شوراي انقلاب براي تهيه اين آرم، طرح‏هاي متعددي به اين شورا رسيد كه سرانجام از ميان آنها يك طرح مورد پذيرش قرار گرفت. در نهايت با ارايه اين آرم به رهبر كبير انقلاب اسلامي، طرح مزبور به تصويب رسيد. اين آرم به صورت چهار هلال و يك ستون مياني و نشانگر كلمه مقدس "اللَّه" مي‏باشد و در عين حال كلمه مبارك "لا اله الا اللَّه" را نيز تشكيل مي‏دهد. در توضيح محتواي اين شكل نمادين مي‏توان گفت كه ستون مياني يا شمشير، نشانه اقتدار و قدرت؛ هلال نشان‏دهنده رشد، پنج جز اصلي نمايشگر اصول پنج‏گانه دين (مذهب تشيع)، و تركيب متقارن بيانگر تعادل و ميزان و عدالت مي‏باشد. اين آرم از آن پس در وسط رنگ سفيد پرچم مقدس جمهوري اسلامي ايران و بر بالاي عنوان تمام وزارتخانه ‏هاي كشور قرار گرفت.