رویداد روز : تأسيس مدرسه عالي تلويزيون و سينما(1348ش)
تأسيس مدرسه عالي تلويزيون و سينما(1348ش)

۱ اسفند

در پی تاسیس و آغاز به كار تلویزیون در كشور و گستردگی فعالیت سازمان رادیو و تلویزیون نیاز به ایجاد موسسه‌ای كه نیروی انسانی موردنیاز این سازمان را تامین و تربیت كند، احساس شد. بعد از فراهم آمدن مقدمات كار در سال ۱۳۴۸ موسسه‌ای به نام «مدرسه عالی تلویزیون و سینما» تشكیل شد كه دانش‌آموختگان آن به فعالیت در سازمان رادیو و تلویزیون و حوزه سینما مشغول شدند. این موسسه كار خود را با یك دوره كوتاه مدت یك ساله آغاز كرد.