رویداد روز : اعلام همبستگي همافران با انقلاب اسلامي (1357 ش)
اعلام همبستگي همافران با انقلاب اسلامي (1357 ش)

۱۹ بهمن

از شكننده‏ترين ضربات بر پيكر رژيم شاهنشاهي، حركت شجاعانه پرسنل نيروي هوايي در نوزدهم بهمن ماه 1357ش بود كه به حق مي‏توان آن روز را از ايام‏اللّه‏ خواند. در اين روز و به دنبال گسترش انقلاب اسلامي در تمام نقاط كشور و دعوت حضرت امام خميني رحمه الله از نظاميان براي پيوستن به ملت، جمع كثيري از هُمافَران و پرسنل نيروي هوايي ارتش، به محل اقامت امام رفته و پس از رژه در مقابل آن حضرت و ديدار تاريخي خود با امام، همبستگي خود را با انقلاب اسلامي ملت ايران به رهبري امام خميني اعلام كردند. از آن پس، روز نوزدهم بهمن ماه هر سال به عنوان روز نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران، گرامي داشته مي‏شود.(روزشمار تاريخ ايران، ج2، ص411)