رویداد روز : روز شعر و ادب فارسی
روز شعر و ادب فارسی

۲۷ شهريور

در ایران روز ۲۷ شهریور ماه، سالروز درگذشت شهریار ، بزرگترین شاعر تاریخ معاصر ایران، با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی روز ملی شعر و ادب فارسی نامیده شده است.