رویداد روز : خروج ميرزا كوچك خان جنگلی از رشت
خروج ميرزا كوچك خان جنگلی از رشت

۱۸ تير

خروج ميرزا كوچك خان جنگلي از رشت در پي فعاليت‏ هاي كمونيستي در اين شهر (1299 ش)
يك ماه پس از اعلام حكومت جمهوري در گيلان توسط انقلابيون جنگلي، قزاقان حمله كننده به گيلان با آتش توپ‏هاي كشتي‏هاي جنگي ارتش سرخ روسيه متلاشي شدند. اما مدتي بعد، اعضاي حزب عدالت وابسته به روسيه، برخلاف توافق قبلي مبني بر خودداري از تبليغات كمونيستي، به ترويج مرام كمونيسم در شهر رشت پرداختند. اين موضوع، ميرزا كوچك خان را چنان ناراحت ساخت كه در هجدهم تيرماه 1299 ش، به فومن رفت. پس از خروج اعتراض‏ آميز ميرزا از رشت، در اين شهر كودتاي سرخ صورت گرفت و بلشويك‏ها اداره امور را به دست گرفته، جنايات بسياري انجام دادند.