رویداد روز : روز جهاني مبارزه با تبعيض نژادي
روز جهاني مبارزه با تبعيض نژادي

۱ فروردين

واژه  تبعیض در فرهنگ لغات زبان انگلیسی به «آپارتايد» و به معناي جدايى و تفكيك ترجمه شده است  و در اصطلاح با تبعيض‏نژادي و نژادپرستي مترادف شده است. گرچه اِعمال سياست‏هاي تبعيض نژادي از دوره آغاز استعمار و به ويژه از قرن هفدهم شكل گرفته و نقاط گسترده‏اي را شامل مي‏گرديد، اما به صورت مشخص، اين كلمه از سال 1948م توسط دفتر مركزي حزب ناسيوناليست كشور افريقاي جنوبي به كار گرفته شد، که طی آن سیاستهای جداسازی سفيدپوستان از غير سفيدپوستان و به ويژه سياهان در تمامی سطوح اعمال شد. اين وضعيت جدایی و تبعیض نژادی تا آخرين دهه قرن بيستم ادامه داشت و سرانجام، تلاش‏ها و كوشش‏هاي مردمي به رهبری نلسون ماندلا به لغو اين سياست در هفدهم ژوئن 1991م انجاميد. تحولاتی که درجریان خشونت علیه سیاهان در امریکا اتفاق می افتد گویای این واقعیت است که نمی توان از نابودی قطعی آپارتاید در دنیای امروز سخن گفت.