رویداد روز : استعفاي علی امینی از نخست وزيري رژيم پهلوی
استعفاي علی امینی از نخست وزيري رژيم پهلوی

۲۷ تير

استعفاي "علي اميني" از نخست وزيري رژيم پهلوی (1341 ش)
آمريكا كه مي‏خواست با به اجرا گذاشتن برخي اصلاحات به اصطلاح مردمي، رفاه ملت ايران را به ظاهر تأمين كند، به دنبال مهره سرسپرده ‏اي بود كه اهداف آن‏ها را در ايران به اجرا درآورد. علي اميني گزينه مناسبي بود كه توسط آمريكا به شاه تحميل شد. اميني در طول صدارت 14 ماهه ‏اش، حلقه به گوشي خود را به آمريكا ثابت كرده و مي‏خواست نقشه ‏هاي ارباب خود را در ايران به اجرا درآورد. شاه كه يكه ‏تازي اميني را در كشور بر نمي‏تافت در سفرِ غيرمتعارفِ 45 روزه ‏اي كه به آمريكا داشت، موافقت اربابان براي بركناري اميني و اجراي برنامه ‏هاي آمريكا توسط خودش را خواستار شد. به اين ترتيب اميني در 27 تيرماه 1341 از نخست وزيري كنار رفت و از اين پس طرح لوايح شش‏گانه كه آغازي براي انقلاب سفيد شاه بود، مطرح گرديد. پس از بركناري علي اميني، با موافقت آمريكا، مهره مطيع و سرسپرده ديگري به نام اسداللَّه علم به نخست وزيري رسيد.