رویداد روز : ضرب اولین سكه توسط مسلمانان
ضرب اولین سكه توسط مسلمانان

۳ فروردين

تا قبل از این تاریخ مسکوکات مورد استفاده توسط مسلمانان بیشتر سكه‏هاي رومي و ايراني بود. تا اینکه در زمان عبدالملك بن مروان، خليفه‏ي اموي، سكه‏هاي مزبور تغيير یافتند و به مسكوكات عربي تبديل شدند. به گواه تاریخنگاران نخستين سكه‏ي اسلامي در سال 74 هجري قمری در دمشق ضرب شد.