رویداد روز : شروع فعاليت شركت هواپيمايي ملي ايران و روز هما (1340ش)
شروع فعاليت شركت هواپيمايي ملي ايران و روز هما (1340ش)

۵ اسفند

در آستانه سالروز فعاليت « هما » هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران هستيم ، همايي كه روزگاري در اوج قدرت و افتخار آفرين براي كشورمان بود و در طول دوران پيروزي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس در خط مقدم و پس از آن نيز عليرغم تحريمهاي گسترده دشمنان به موفقيت هاي چشمگيري در زمينه هاي مختلف از جمله جايگزيني نيروهاي كارآمد به جاي پرسنل خارجي و سپس به ساخت قطعات و تعميرات اساسي هواپيماها دست يافته است.