رویداد روز : اولین تقابل عمومی مردم با جمهوری رضاخانی
اولین تقابل عمومی مردم با جمهوری رضاخانی

۲ فروردين

رضا پهلوی بعد از موفقیت در کودتای سیاه، برای اینکه زمینه و بستر لازم برای انتقال سلطنت قاجار به سلطنت پهلوی را فراهم نماید؛ شعار جمهوری خواهی سر داد. با اعلام اين خبر، عده زيادي از مردم و روحانيون در ميدان بهارستان، روبروي مجلس شوراي ملي اجتماع نموده و عليه جمهوري و رضاخان شعار مي‏دادند. این اجتماع اعتراضی مردم درنهایت با دخالت نظامیان طرفدار رضا پهلوی به خشونت کشیده شد و تعدادی از معترضان هم کشته و زخمی شدند. با واکنش تند مجلس شورای ملی به حادثه، رضاخان مجبور به عذرخواهی از مردم شد و سرانجام با اوج‏گيري تظاهرات مردمي در شهرهاي مختلف عليه جمهوري ساختگي رضاخاني، سردار سپه انصراف خود را از جمهوريت اعلام نمود.