رویداد روز : درگذشت ابن خلدون مورخ بزرگ مسلمانان
درگذشت ابن خلدون مورخ بزرگ مسلمانان

۱ شهريور

عبدالرحمن بن محمد بن خلدون معروف به ابن خلدون ملقب به ولي الدين، از مورخين بزرگ جهان اسلام به حساب می آیند. ابن خلدون رمضان سال 732 ق درتونس به دنيا آمد. وي از جواني به كارهاي دولتي پرداخت ولي پس از مدتي به واسطه‏ي بدگويى ديگران به زندان افتاد و از كارهاي دربار فاصله گرفت. از آن پس به مطالعات علمي روي آورد و دست به تاليف كتاب زد. مهم‏ترين تالیف ابن‏خلدون، كتاب تاريخ او موسوم به "كتاب العِبَر و ديوان المُبَتدَأ و الخَبر في ايّام العَرَب و العَجَم و البَربَر" می باشد. ابن‏خلدون را مخترع و پديدآورنده‏ي علم عمران نيز گفته‏اند. سرانجام ابن خلدون در 76 سالگي در قاهره وفات يافت ودر همان شهر به خاك سپرده شد.