رویداد روز : انتشار اولين شماره از روزنامه ‏ي "عروةالوثقي" در پاريس(1301 ق)
انتشار اولين شماره از روزنامه ‏ي "عروةالوثقي" در پاريس(1301 ق)

۵ اسفند

سيدجمال الدين اسدآبادي، روحاني مبارز و دانشمند بزرگ مسلمان به منظور تحقق آرمان خود، مبني بر اتحاد ملل اسلامي، انجمني به نام "عروةالوثقي" داير كرد و پس از مدتي، روزنامه‏اي نيز به همين نام در پاريس منتشر ساخت. سيدجمال الدين با همكاري شيخ محمد عبده، با درج مقالات اسلامي و نيز مصاحبه با دانشمندان و سياست‏مداران، نظر مسلمانان را به انديشه‏هاي خود و شعار اتحاد ملل اسلامي جلب كرد. سرانجام اين روزنامه، در اثر فشارهاي سياسيِ برخي از دولت‏هاي آن زمان، در ماه ذيحجه‏ي همان سال(1301) پس از چند ماه انتشار در اروپا، هند، مصر، ايران و چندين كشور عربي توقيف شد.