کافه هنر
 
تصویر فتحعلی شاه و پسران بر روی حجاریهای ساسانی
۲۹ فروردين ۱۳۹۷ ۱۰:۰۹
خالد نبی؛ پیامبری اهل یمن+تصاویر مقبره
۲۸ فروردين ۱۳۹۷ ۰۰:۵۵
وقتی گفتمان عکاسی بر محور شاه می چرخید
۲۲ فروردين ۱۳۹۷ ۰۱:۳۶
رضی الدین آرتیمانی؛ شاعر عارف مسلک کمتر شناخته+تصاویر مقبره
۱۸ فروردين ۱۳۹۷ ۲۱:۴۵
«دختر لُر»؛ محصول مشترک ایران و هندوستان
۱۳ فروردين ۱۳۹۷ ۰۴:۰۷
سازمانهای به ظاهر فرهنگی متولی اصلی پیشبرد سیاستهای مدرنیزاسیون دیکتاتور بزرگ
۶ فروردين ۱۳۹۷ ۱۹:۱۳
حکایت انتشار اولین کاریکاتورهای سیاسی در ایران عهد قاجار
۳ فروردين ۱۳۹۷ ۱۳:۲۵
نظریه نسبیت به روایت تابلوی نقاشی «تداوم حافظه»
۱ فروردين ۱۳۹۷ ۱۹:۵۲
روایت تضاد طبقاتی دوران مشروطه به زبان شعر
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ۱۹:۲۸
شعری که ملک الشعرا علیه روسها سرود
۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ۱۶:۳۰
نامه ادبی احمد خان تنگستانی به انگلیسی ها
۱۹ اسفند ۱۳۹۶ ۱۶:۰۸
عواقب نگارش مقاله ی «آرم جمهوری» برای میرزاده عشقی
۱۸ اسفند ۱۳۹۶ ۱۸:۲۵