سوژه: خاندان هزار فامیل
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
رقابت آمریکا و انگلیس در تعیین یک نخست‌وزیر
۳۰ دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۵۲
شکست سیاست های اقتصادی دولت آموزگار
۲۲ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۴۵
چرا برنامه‌های آموزگار شکست خورد؟
۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۱۰
معرفی کتاب رجال عصر پهلوی/ جمشید آموزگار
۱۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۱
سینما رکس آبادان؛ فاجعه ملی دوران آموزگار
۱۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۳
دولت آموزگار به اندازه هویجی تاثیرگذار نبود
۱۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۳
رقابت شدید هویدا و آموزگار در کارزار سیاسی
۱۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۹
گزارش ساواک از کابینه امریکایی جمشید آموزگار
۱۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۴
اسامی کابینه جمشید آموزگار
۱۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۱
پیامدهای نخست وزیری آموزگار
۱۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۸
ده نقطه عطف مهم در زندگی جمشید آموزگاردر دوران پهلوی
۱۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۱
معرفی کتاب/ تحولات سیاسی و اقتصادی نخست‌وزیری آموزگار
۱۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۴
جمشید آموزگار از منظر امریکایی ها
۱۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۸
جمشید آموزگار به روایت اسناد ساواک
۱۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۵۴
خانواده آموزگار و حکومت هزار فامیل
۱۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۴۸