سوژه: سنتو؛ تجلی پایگاه نظامی امریکا
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
پیمان سنتو در قاب تصاویر
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۴
بررسی پیمان بغداد
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۲
دریافت وام ، دلیل ورود ایران به سنتو
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۵
شاه ، ایران را به پایگاه آمریکا تبدیل کرد
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۸
طرح احداث راه آهن سنتو
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۵
سنتو تثبیت کننده حاکمیت غرب بر منطقه بود
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۲
سنتو از شکل گیری تا انحلال
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۹
ساختار سازمانی پیمان سنتو
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۳
مقدمه تاریخی
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۵۸