۱
plusresetminus
کمیته مجازات و تروریست های آن معتقد بودند اگر جاسوسی که ریشه فساد است از بن برانداخته شود مملکت روی اصلاح را خواهد دید در غیر این صورت مانند سرطان تار و پود زندگی مردم را در بر خواهد گرفت و همه چیز را زیر نفوذ خود قرار خواهد داد.
کمیته مجازات و رعب و وحشت در دل مردم
جوان و تاریخ- کشکول

رعب و وحشت در دل کمیته مجازات

کمیته مجازات و تروریست های آن معتقد بودند اگر جاسوسی که ریشه فساد است از بن برانداخته شود مملکت روی اصلاح را خواهد دید در غیر این صورت مانند سرطان تار و پود زندگی مردم را در بر خواهد گرفت و همه چیز را زیر نفوذ خود قرار خواهد داد. کمیته طوری عمل کرده بود، که همه فکر میکردند، تروریست های آن همه جا بوده و از کلیه اعمال خائنین بوطن و خیانت های آنها مستحضر بوده و به همین جهت هر کس کمترین انحرافی در زندگی سیاسی و اداری خود مرتکب می شد تصور می کرد اسم او در لیست سیاه کمیته مجازات قرار گرفته و به سرنوشت دیگر متهمین دچار خواهد شد. این طرز فکر ها افکر عمومی را بیشتر متوحش کرده بود.

کمیته مجازات با رعبی که در دل مردم ایجاد کرده بود طوری خطر ناک جلوه میکرد که اگر کسی قصد اقدام علیه مصالح عمومی داشت برای اینکه ردی از خود به جا نگذارد تا مدتی از انجام آن منصرف و به هر طریقی که ممکن بود حفظ ظاهر رامیکرد.1

 

پیوست ها:

1-     کتاب اسرار تاریخی کمیته مجازات- چاپخانه کاویان- تهران. 1362 چاپ دوم
 
https://www.cafetarikh.com/news/19962/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما