۰
plusresetminus
در جامعه ایران عصر قاجار زنان از تامین اجتماعی و آزادی بهره چندانی نداشتند و در اغلب در سنین پایین 8 الی 10 سالگی به ازداوج مردی در می آمدند و لذا سرنوشتشان به انصاف شوهران و یا خانواده شان بستگی داشت. وقتی ناصرالدین شاه به قتل رسید مظفرالدین شاه اعلام کرد که تمام خانمهایی که اولاد نداشتند از اندرون بیرون رانده شوند . . .
روایتی از دختر فمینیست ناصرالدین شاه
کافه تاریخ- سبک زندگی

 

در جامعه ایران عصر قاجار زنان از تامین اجتماعی و آزادی بهره چندانی نداشتند و در اغلب در سنین پایین 8 الی 10 سالگی به ازداوج مردی در می آمدند و لذا سرنوشتشان به انصاف شوهران و یا خانواده شان بستگی داشت. در طبقات بالا و متوسط شاید زنان تا حدی از حمایت خانواده خود برخودار بودند ولی موقعیت اجتماعی آنان چندان تفاوت نداشت. وقتی ناصرالدین شاه به قتل رسید مظفرالدین شاه اعلام کرد که تمام خانمهایی که اولاد نداشتند از اندرون بیرون رانده شوند. تاج السلطنه یکی از دختران ناصرالدین شاه قاجار بود که در خردسالی ازدواج نمود ولی به تحصیل ادامه داد و با زبان فرانسه هم آشنا بود. وی به وضعیت زنان در جامعه ایران در عصر قاجار بسیار می اندیشید و نظرات خود را در کتاب خاطرات خود به رشته تحریر درآورده است. تاج السلطنه به موقعیت متزلزل، عدم آزادی، بی سوادی و اجحاف کلی جامعه به زن ایرانی تاکید زیادی داشت .

 

منبع: منصوره اتحادیه، نقش زنان در انقلاب مشروطه، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، س5، ش18، تابستان 1380، ص 157-158

 

 

 

https://www.cafetarikh.com/news/36518/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما