۱
۱
plusresetminus
فرح پهلوی سواربر اتومبیل رو باز در حال عبور از برابر مردم دریکی از خیابانهای شهر ارومیه. همانطور که تصویر گویا است به نظر می رسد همین تعداد اندک برای استقبال نیز با بسیج امکانات دولت پهلوی رخ داده است.
استقبال حداقلی مردم ارومیه از فرح پهلوی
کافه تاریخ- عکس تاریخی

 

 فرح پهلوی سواربر اتومبیل رو باز در حال عبور از برابر مردم دریکی از خیابانهای شهر ارومیه. همانطور که تصویر گویا است به نظر می رسد همین تعداد اندک برای استقبال نیز با بسیج امکانات دولت پهلوی رخ داده است.

 

استقبال حداقلی مردم ارومیه از فرح

 

 

 

 

https://www.cafetarikh.com/news/36657/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

feedback
United States
محسن
...............