۱
plusresetminus
دکتر مصدق، پس از نطق در مسجدشاه و نمایشات پرحرارت دانشجویان، با عده ای از قبیل سیدمحمد صادق طباطبایی و متین دفتری و تهرانچی و امام جمعه تهران در دربار تحصن اختیار کرده بودند.
حشرات موذیی که تحصن می کردند!
کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

در سال 1328 و در جریان تقلب در انتخابات دکتر مصدق و یارانش به اعتراض علنی پرداختند. اعتراضاتی که از دل آن بعدها بدنه جبهه ملی ایران متوللد شد. جالب اینکه در این حین قوام تلاش می کرد تا شاه را راضی کند به اعتراضات مصدق و یارانش پاسخس ندهد. امری که باعث شکاف بیشتر میان یاران مصدق و قوام شدو در جریان قیام 30 تیر 1330 خود را نشان داد و باعث کنار رفتن قوام از قدرت شد:
دکتر مصدق، پس از نطق در مسجدشاه و نمایشات پرحرارت دانشجویان، با عده ای از قبیل سیدمحمد صادق طباطبایی و متین دفتری و تهرانچی و امام جمعه  تهران در دربار تحصن اختیار کرده بودند. از این قسمت، قوام نگرانی داشت که مبادا قوام به آنها روی خوشی نشان بدهد.. به وسایله مختلفه، و با صرفنظر از دوستان خودش و فدا کردن عده ای از آنان، شاه را جلب کرده بود و از طرف شاه به متحصنین روی خوش نشان داده نمی شد. تا پس از چند روزی خارج شده و مایوسانه به منازل خود می روند. همان هایی که قوام در اعلامیه های آتشین خود، بر آنها نام حشرات موذیه گذاشته بود و در دوره چهاردهم تعزیه گردان بودند و اصولا با آمدن قوام روی کار تا آخر به مخالفت خود باقی ماندند...


1-محمد ولی میرزا فرمان فرماییان، از روزگار رفته حکایت(پراکنده ها)، به کوشش منصوره اتحادیه و بهمن فرمان، تهران، کتاب سیامک، 1382،  ص 64
 
 
https://www.cafetarikh.com/news/37195/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما