۰
plusresetminus
سر پیتر رمز باتم، سفیر بریتانیا در تهران (53-1350) درباره جایگاه علم نزد شاه میگوید: علم مورد اعتماد شاه و در مورد موضوعات مختلف، همیشه تأثیرگذارترین فرد بود...
روایتی از علاقه وافر اسدالله علم به انگلیسیها

سر پیتر رمز باتم، سفیر بریتانیا در تهران (53-1350) درباره جایگاه علم نزد شاه میگوید: علم مورد اعتماد شاه و در مورد موضوعات مختلف، همیشه تأثیرگذارترین فرد بود... او احتمالاً در مورد موضوعات مختلفی همیشه تأثیرگذارترین آدم بود. شاه هم زیاد بهش تکیه میکرد، خیلی برای شاه ارزش داشت... شاه ازش استفاده میکرد. فکر میکنم خیلی نفوذ و تأثیر زیادی داشت. قطعاً هر پیغامی، هر چی من دلم میخواست، درجا و فوری میرسید به شاه. میخواهم بگویم تمام مدت اعتماد شاه را داشت. میدانید، چون ارتباطش قطع نمیشد. هر روز شاه را میدید. منظورم اینکه حتی یک شب هم نبود که برای خودش باشد.» وی درباره ارتباط علم با انگلیسیها و منش او نیز یادآور میشود: « فکر میکنم صرفاً دوست داشت بریتانیاییها را... خیلی. نمیدانم چطور... نمیدانم قضیه کلاً از کی شروع شد. برمیگشت به...؟ منظورم مشخصاً دنیس رایت است، قدیم آنها کلی با ماشین با همدیگر میرفتند گردش، کلی مشترکات داشتند، میرفتند با همدیگر به اروپا برای اسکی... اسدالله علم خودش را کمی شبیه اعیان انگلیسی میکرد و رسوم و رفتارهای انگلیسی را دوست داشت.»


منبع:سایت تاریخ ایرانی، خاطرات سفیر بریتانیا در تهران. ترجمه بهرنگ رجبی، قسمت 9.
https://www.cafetarikh.com/news/37255/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما