۱
plusresetminus
پرتغالی‌ها، سفرهای اکتشافی خود را از اوایل قرن پانزدهم میلادی شروع کردند و در سال 1486 میلادی بارتو لومئو دیاس دماغه «امیدنیک» (کاپ) را در جنوبی ترین نقطه آفریقا کشف کرد، سپس واسکو دگاما (در گذشته 1524م.) تدارک سفری اکتشافی را دید.
پرتغال رهبر کشف سرزمین‌های جدید

از پرتفال به عنوان اولین کشور استعمارگر یاد می‌شود. این کشور علیرغم آنکه در اروپا قدرتی کوچک محسوب می‌شد اما با در پیش گرفتن سفرهای اکتشافی آغازگر عصر استعمارگری شد. این تکاپوها از قرن پانزدهم میلادی و از طریق سفرهای دریایی آغاز شد.
««پرتغال» که قرن‌ها نقش کوچکی در اروپا ایفا می‌کرد، در این دوران رهبری کشف سرزمین‌های تازه را به عهده گرفت، پرتغالی ها، سفرهای اکتشافی خود را از اوایل قرن پانزدهم میلادی شروع کردند و در سال 1486 میلادی بارتو لومئو دیاس دماغه «امیدنیک» (کاپ) را در جنوبی‌ترین نقطه آفریقا کشف کرد، سپس واسکو دگاما (در گذشته 1524م.) تدارک سفری اکتشافی را دید، او در ژوئیه 1497م. با یک ناوگان به راه افتاد و با راهنمایی یک عرب از اقیانوس هند گذشت و در روز بیستم ماه مه 1498م. به لنگرگاه کالیکات (کلکته) در هند رسید، وی در «کلکته» ادویه و سنگ‌های گران بهایی را بار زد و با از دست دادن یک کشتی و یک سوم خدمه، به پرتغال بازگشت. «پرتغال» که قرن‌ها نقش کوچکی در اروپا ایفا می‌کرد، در این دوران رهبری کشف سرزمین‌های تازه را به عهده گرفت، پرتغالی‌ها، سفرهای اکتشافی خود را از اوایل قرن پانزدهم میلادی شروع کردند و در سال 1486 میلادی بارتو لومئو دیاس دماغه «امیدنیک» (کاپ) را در جنوبی ترین نقطه آفریقا کشف کرد، سپس واسکو دگاما (در گذشته 1524م.) تدارک سفری اکتشافی را دید، او در ژوئیه 1497م. با یک ناوگان به راه افتاد و با راهنمایی یک عرب از اقیانوس هند گذشت و در روز بیستم ماه مه 1498م. به لنگرگاه کالیکات (کلکته) در هند رسید.»


منبع:مصطفی اسکندری، شناخت استعمار، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)، 1389، ص 26
 
https://www.cafetarikh.com/news/48281/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما