۲
plusresetminus
عسکرخان ارومی، پس از امضای قرارداد فینکن اشتاین، از سوی فتحعلیشاه به پاریس فرستاده شد تا مراتب تشکر و امتنان شاه ایران را بخاطر روابط دولتین فرانسه و ایران، به اطلاع ناپلئون برساند.
ماجرای فلاکت سفیر فتحعلیشاه در فرانسه

اولین فراماسونی، که نام وترتیب ورود او به لژ فراماسونری در اسناد سازمان‌های این فرقه و سازمان آمده است، عسکرخان افشار ارومی است.
به موجب اسناد موجود، عسکرخان در فرانسه و در مقام سفیر فتحعلیشاه به «برادران ماسونی» پیوسته است. عسکرخان ارومی، پس از امضای قرارداد فینکن اشتاین، از سوی فتحعلیشاه به پاریس فرستاده شد تا مراتب تشکر و امتنان شاه ایران را بخاطر روابط دولتین فرانسه و ایران، به اطلاع ناپلئون برساند.
«فتحعلیشاه هدایای گرانبهایی هم بوسیله سفیر خود برای امپراطور فرانسه و درباریان او فرستاده بود. اما عسکرخان وقتی به پاریس رسید که سیاست شرقی ناپلئون تغییر یافته و با روس‌ها کنار آمده و وعده‌های خود را با فتحعلیشاه از یاد برده بود. لذا عسکرخان مدت‌ها عاطل و باطل روزگار خود را می‌گذراند. فرانسوی‌ها چنان به هیئت سیاسی ایران بی اعتنایی کردند که عسکرخان برای معاش خود و کارمندان همراهش ناچار شد، ده هزار تومان از این و آن قرض کند.»
 

عبدالحسین نوایی، کتاب ایران و جهان، 1364، ص .166
https://www.cafetarikh.com/news/48715/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما