۲
۱
plusresetminus
عداد 12 صندوق مشروب و 68 کارت مواد عذایی از قبیل گوشت و میوه و آبجو برای مهمانی کاخ والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی از لبنان رسیده. دستور فرمائید جهت ترخیص آن از گمرک اقدام نمایند.
نمونه‌هایی از عیاشی‌های اشرف پهلوی از جیب مردم ایران

خانواده پهلوی برای برگزاری مهمانیهای مجلل که اغلب به عیاشی در آن می پرداختند همواره از جیب ملت خرج کرده و از مجلل ترین مراکز فروش خارج از کشور لوازم عیاشی خود را تهیه می کردند.
در چند فقره که سند آن نیز موجود است، اشرف پهلوی علاوه بر مشروبات الکلی حتی گوشت و مواد غذایی را نیز از خارج از کشور سفارش داده است. جالب اینجاست که تعداد این مهمانی‌ها آنقدر زیاد بوده که در یک زمان اندک چندین مهمانی برگزار می شده است.
طی نامه ای که «علی ایزدی» رئیس دفتر اشرف پهلوی با برگه وزارت دربار پهلوی به گمرک نوشته است درخواستی را بدین شرح مطرح می کند:

«تعداد 12 صندوق مشروب و 68 کارت مواد عذایی از قبیل گوشت و میوه و آبجو برای مهمانی کاخ والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی از لبنان رسیده. دستور فرمائید جهت ترخیص آن از گمرک اقدام نمایند.» (20/9/1344)

ایزدی در نامه دیگر نیز می نویسد: «برای مصرف کاخ والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی تعداد 3 صندوق مشروت از بیروت خریداری گردیده است که بانضمام مقداری لوازم شخصی والاحضرت شهران پهلوی به گمرک مهرآباد رسیده است. استدعا دارد دستور فرمایید ترتیب ترخیص آن داده شود.» (16/9/ 1344)

وی در نامه دیگر هم نوشته است: «برحسب فرموده والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی مقدار 57 بسته مواد غذایی جهت مهمانی کاخ والاحضرت معظم لها خریداری که به گمرک مهرآباد رسیده است. برای آنکه فاسد نشود استدعا دارد دستور فرماید از گمرک ترخیص شود.( 8/9/1344)


منبع: اسناد دوره پهلوی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی
https://www.cafetarikh.com/news/48734/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

feedback
Iran, Islamic Republic of
خودخواهان وطن فروش