۲
plusresetminus
از آنجا که کلیه مطالب در این کتاب از سوی یک شاهد عینی نقل می شود، اطلاعات دقیق و دست اول است و کمتر موضوعی می توان در آن یافت که قبلا در جای دیگری بدان اشاره شده باشد.
جاسوسی وزیر دربار رضاخان برای شوروی

بوریس باژانوف، رئیس دبیرخانه دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی و دستیار استالین، در سال ۱۹۸۳، خاطرات خود را برای اولین بار به صورت کتابی منتشر کرد. در این کتاب، نویسنده، خواننده را به درون دنیای پشت پرده نظام شوروی برده، او را با سازمانهایی چون دستگاه کمیته مرکزی، پولیت بورو، کمسيون تفتیش کل، سازمان امنیت شوروی به صورتی بسیار درخشان آشنا می سازد؛ همچنین، در کتاب، بیوگرافی رهبران حزب کمونیست دولت شوروی به صورتی بسیار دقیق ارائه می شود.
از نکات قابل توجه در این کتاب، اظهاراتی است که با ژانوف درباره تیمورتاش وزیر دربار قدرتمند رضاشاه کرده است و او را یکی از جاسوسان شوروی معرفی نموده؛ مطالبی درباره پرداخت دستمزد از سوی مقامات عالی شوروی به تیمورتاش آمده که درخور توجه است. از آنجا که کلیه مطالب در این کتاب از سوی یک شاهد عینی نقل می شود، اطلاعات دقیق و دست اول است و کمتر موضوعی می توان در آن یافت که قبلا در جای دیگری بدان اشاره شده باشد.
باژانوف در بخشی از خاطرات خود که به فرار وی به ایران اختصاص دارد درباره وزیردربار رضاخان بیان می کند:
«مسکو در مسایل جزئی تیمورتاش را ناراحت نمی کرد. او تنها اطلاعات بسیار مهم و مسایل سیاسی بسیار عمده دولت ایران را در اختیار مسکو قرار می داد. چنين بنظر می رسد که او در مورد تحویل و باز گرداندن من به اتحاد شوروی آماده شده بود تا از نفوذ خویش در طریق قانع کردن دولت ایران بهره جوید. تیمورتاش چنین استدلال می کرد که باید از فرصت استفاده نمود. زیرا بهایی که مسکو در برابر بازگرداندن من به کشور شوروی می پردازد، بسیار کلان و چشمگیر است.»


منبع: بوریس باژانوف؛ کتاب خاطرات، ص 425، 1364.
https://www.cafetarikh.com/news/48735/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما