۱
plusresetminus
محافل خارجی خیلی از جدایی بحرین از ایران تعریف ‌‌‌‌می‌کنند که عمل شاهانه دولتمردانه بود.
رضایت عوامل خارجی از جدایی بحرین

جدایی بحرین از ایران تنها از سوی شاه و حامیان داخلی و خارجی او اقدامی صحیح و مثبت تلقی شد. در حالیکه بسیاری از گروه‌های سیاسی با این اقدام مخالف بودند و آن را برخلاف تمامیت ارضی ایران می‌دانستند:

«مردم از جریان کار بحرین چه ‌‌‌‌می‌‌گویند؟ عرض کردم: محافل خارجی خیلی تعریف ‌‌‌‌می‌کنند، که عمل شاهانه دولتمردانه بود. فرمودند: پادگورنی هم همین عقیده را داشت. اغلب ‌ایرانی‌های عوام هم خیال ‌‌‌‌می‌‌کنند واقعاً ممکن است رای مردم به نفع الحاق بحرین به ‌ایران در‌آید. یک عده هم که عرق ملیت دارند، واقعاً ناراضی به تمام معنی هستند که چه عجله‌ای برای ‌این کار بود؟ یک عده هم که باهوش و اهل سیاست هستند، ‌‌‌‌می‌‌گویند خوب شد به ‌این دمل بالأخره نیشتر زدیم، نتیجه هر چه باشد خوب است. عرض کردم: نطق وزیر خارجه خیلی بهتر از‌ این ‌‌‌‌می‌‌توانست باشد.»منبع: اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه، جلد دوم، ویرایش و مقدمه علینقی عالیخانی، تهران، انتشارات مازیار، 1372، صص 16- 17
 
https://www.cafetarikh.com/news/49458/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما