۱
plusresetminus
ورود اولين قطار سراسري از بندر شاه به تهران. گفتنی است که درسال ۱۲۶۱ شمسی خط آهنی در حدود هشت کیلومتر و بعرض ۱۰۰۰ میلیمتر از تهران به شهرری بوسیله مسیوبواتال فرانسوی کشیده شد که بعدا امتیاز آن به یک کمپانی بلژیکی واگذار گردید.
عکس/ ورود اولين قطار سراسری به ایران
در این تصویر اجتماع مقامات مملكتي و همسران ايشان در ايستگاه راه آهن تهران هنگام ورود اولين قطار سراسري از بندر شاه مشاهده می شود. گفتنی است که درسال ۱۲۶۱ شمسی خط آهنی در حدود هشت کیلومتر و بعرض ۱۰۰۰ میلیمتر از تهران به شهرری بوسیله مسیوبواتال فرانسوی کشیده شد که بعدا امتیاز آن به یک کمپانی بلژیکی واگذار گردید. در دوران سلطنت رضاخان نیزدر راستای پروژه نوسازی پهلوی،احداث و تکمیل خطوط آهن پیگیری شد. لایحه تاسیس راه آهن سراسری یکی از مهم‌ترین لایحه‌هایی بود که در سال ۱۳۰۵ به مجلس ارایه شد، که بحث‌های فراوانی در پی داشت.
تصویر اجتماع مقامات مملكتي و همسران ايشان در ايستگاه راه آهن تهران هنگام ورود اولين قطار سراسري از بندر شاه
 
https://www.cafetarikh.com/news/49551/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما