رویداد روز : تشكيل نخستين كنفرانس متفقين در تهران (1322ش)
تشكيل نخستين كنفرانس متفقين در تهران (1322ش)

۶ آذر

در ششم آذر 1322ش، كنفرانس سران سه كشور متفق در جنگ جهانی دوم، درحالی در تهران آغازبه‌كار كرد كه ایران به اشغال نظامی این سه كشور درآمده بود. كنفرانس تهران، پس از ورود آمریكا به جنگ جهانی دوم و گشوده شدن جبهه‌های جدید علیه ارتش آلمان، برپا شد. در این كنفرانس، روزولت رییس جمهور آمریكا، چرچیل نخست‌وزیر انگلستان و استالین رهبر شوروی، درباره شیوه‏‌های مبارزه با ارتش آلمان و كمك به جبهه‏‌های جنگ با این كشور، با یكدیگر تبادل‌نظر كردند. در پایان كنفرانس تهران كه چهار روز به طول انجامید، اعلامیه مشتركی ازسوی سه كشور صادر شد كه در آن به انهدام نیروهای نظامی آلمان و چگونگی انجام عملیات در جبهه‏‌های جنگ اشاره شده بود. همچنین توافق شد كه پس از پایان جنگ جهانی دوم، نیروهای متفقین، خاك ایران را ترك كنند.