رویداد روز : استقبال از ستارخان و باقرخان در مسير تبريز به تهران
استقبال از ستارخان و باقرخان در مسير تبريز به تهران

۲۸ اسفند

کافه تاریخ- تقویم

ستارخان سردار ملی و  باقرخان سالار ملی،‌در ادامه مبارزات آزاديخواهانه خود،  تبریز را به قصد تهران ترک گفتند. در مسیر سردار و سالار در تمام شهرها طاق نصرت برپا شد و مردم مقدم آن دو مبارز را گرامی داشتند. قزوین بیش از هر شهری مقدم ستارخان و باقرخان را گرامی داشت و در خیابانهای مسیر مجموعاً 12 طاق نصرت برپا کردند. ستارخان پس از تشکر از مردم مشروطه خواه قزوین در قبرستان شهر حضور و بر مزار مشروطه خواهان فاتحه خواند.