تاریخستان
 
تصاویر/ معرکه‌گیری با خرس در تهران قدیم
۱ خرداد ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰