۰
plusresetminus
جنگ جهانی اول، همچون جنگ خانمان سوز دوم جهانی صدمات و هزینه های بسیاری را برای کشور ما به همراه داشت. جدای از بی خانمانی، قحطی را در ایران گسترش داد و بدبختی و فلاکت را برای ایران فراهم کرد. این در حالی بود که دولت ایران در همان ابتدای جنگ اعلام بی طرفی کرده بود . . .
نقش روسیه و عثمانی در قحطی ایرانی ها
کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

جنگ جهانی اول، همچون جنگ خانمان سوز دوم جهانی صدمات و هزینه های بسیاری را برای کشور ما به همراه داشت. جدای از بی خانمانی، قحطی را در ایران گسترش داد و بدبختی و فلاکت را برای ایران فراهم کرد. این در حالی بود که دولت ایران در همان ابتدای جنگ اعلام بی طرفی کرده بود:

«کفری در گزارشی به تاریخ اکتبر 1916 اوضاع وخیم کمبود مواد غذایی و گندم را به گردن روسها و ترک ها می اندازد. در سالهای عادی دولت درصد بزرگی از مالیات ها را از گندم دریافت می کند. اما امسال مالیات بسیار اندکی گردآمده است و نیز مناطق اصلی تامین کننده قلعه یعنی نواحی همدان سلطان آباد و کرمان شاه در اشغال عثمانی است و از این رو به هیچ وجه امکان دریافت گندم یا جو از آن مناطق وجود ندارد. او همچنین می افزاید ارتش های روسیه و عثمانی مقدار قابل توجه ای قلعه را ذخیره کرده اند و این خود دلیل دیگری برای بروز کمبود در بازار قلعه شده است. طبیعت نیز سهم خود را داشته است. علاوه بر این دلایل بخشی بزرگی از گندمی که در همسایگی تهران بدست می آید با حمله ملخ ها خسارت دیده و محصول بسیار اندک بوده است. در نتیجه ماحصل همه اینها نان اندک و قیمت های سرسام آور بوده است.»

 

منبع: محمد قلی مجد، قحطی بزرگ، ترجمه: محمد کریمی، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1387، ص 98

 

https://www.cafetarikh.com/news/36331/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما