۳
plusresetminus
در جریان اشغال ایران توسط متفقین در شهریور 1320، خبر نزدیک شدن قوای انگلیسی و شوروی با تلفن به اطلاع رضاشاه در کاخ سلطنتی رسید. رضاشاه با این اعتقاد که متفقین برای سرنگونی او می آیند نخست وزیر را به کاخ احضار نمود،
نصیحت عجیب رضاخان به فرزندش
کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

در جریان اشغال ایران توسط متفقین در شهریور 1320، خبر نزدیک شدن قوای انگلیسی و شوروی با تلفن به اطلاع رضاشاه در کاخ سلطنتی رسید. رضاشاه با این اعتقاد که متفقین برای سرنگونی او می آیند نخست وزیر را به کاخ احضار نمود، محمدعلی فروغی با دقت پیش نویس استعفانامه را نوشت و به شاه داد، شاهی که در اثر فشارهای مستمر و زخم معده دردناکی که قیافه اش را بیش از 63 سال نشان می داد. چشمان رضاشاه به رنگ خون درآمده بود. در کاخ سلطنتی رضا شاه برای آخرین بار با پسرش محمدرضا پهلوی گفتگو کرد و از وی پرسید «آیا میتوانی تاج و تخت را حفظ کنی؟» محمدرضا ساکت ماند. رضاشاه در ادامه سخنان خود گفت «من در حفظ تاج و تخت سلطنت کوتاهی نکردم ولی نیروهایی قوی تر از من مرا شکست دادند. من سلطنت را برای تو حفظ کردم آیا قادر هستی آن را حفظ کنی؟» ولیعهد سرش را به عنوان تصدیق تکان داد و رضاشاه این نصحیت را به او نمود. «مواظب باش پسرم، مقاومت نکن ما و همه دنیا با طوفانی روبرو شده ایم که عظیم تر از هریک از ماست، سرت را خم کن و بگذار طوفان بگذرد.» رضاخان سپس درحالی که به سوی درب خروجی می رفت گفت «سعی کن پسردار شوی» و به سوی اتومبیل رولزرویس آماده حرکت گام برداشت. اندکی بعد از ساعت 7 بامداد رضاخان  در راه اصفهان بود.

 

منبع:ریچادرا. استورات، در آخرین روزهای رضاشاه، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، انتشارات معین،1370، صص239-238
 
https://www.cafetarikh.com/news/36913/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما