۱
plusresetminus
وصلت در میان اکراد اعم از شهر نشین و صحرا نورد بدون نامزد شدن امکان ندارد و برای اجرای مراسم آن اسباب و تدارکات عروسی فراهم می‌شود بعلاوه اثرات آنراهم مانند ازدواج قطعی و غیر قابل فسخ می‌دانند...
وصلت در دوران قاجار
کافه تاریخ- سبک زندگی

ازدواج و مراسمات خاص آن در دوره قاجار با قوانین و تشریفات خاصی همراه بود. با این حال، مقدمه ازدواج در بسیاری از نقاط شهری و روستایی ایران با نامزد شدن امکان‌پذیر بود. با این حال شکل غالب ازدواج‌ها به صورت سنتی و بار کمرنگ مسائل عاطفی شکل می‌گرفت. 

«وصلت در میان اکراد اعم از شهر نشین و صحرا نورد بدون نامزد شدن امکان ندارد و برای اجرای مراسم آن اسباب و تدارکات عروسی فراهم می‌شود بعلاوه اثرات آنرا هم مانند ازدواج قطعی و غیر قابل فسخ می‌دانند. تنها چیزی که کمتر در عداد علل انتخاب زوجه قرار دارد همانا عشق و محبت است ولی نه اینکه فاقد این احساسات باشند ممکن نیست کسی به هر سن و از هر طبقه باشد بدون رضای اقوام خود بتواند همسر اختیار کند.»1
 

https://www.cafetarikh.com/news/47123/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما