۰
plusresetminus
حـمام‌ ایرانی به تدریج ، مثل بسیاری از پدیده های دیگر در جریان مدرن شدن ، بـه خـصوص در دوره پهلوی و همین طور جمهوری اسلامی ، دچار تحول ساختاری و کارکردی شد. آرام آرام‌ در‌ حمام ها، از دوش استفاده شد، خزینه ها و حمام هـای عـمومی ویران شدند و سر و شکل حمام های عمومی تغییر کرد .
حمام های خانگی در برابر حمام های سنتی
کافه تاریخ- سبک زندگی

حـمام‌ ایرانی به تدریج ، مثل بسیاری از پدیده های دیگر در جریان مدرن شدن ، بـه خـصوص در دوره پهلوی و همین طور جمهوری اسلامی ، دچار تحول ساختاری و کارکردی شد. آرام آرام‌ در‌ حمام ها، از دوش استفاده شد، خزینه ها و حمام هـای عـمومی ویران شدند و سر و شکل حمام های عمومی تغییر کرد . بعد هـم پای حمام های نمره به میان آمد‌ که‌ تلاشی‌ در جهت هر چه خصوصی‌ تر‌ کردن‌ حمام های عمومی بـود، امـا آنـچه کـه ضربه نهایی را بر پیکر حمام های سبک قدیم وارد کرد، همه گیـر شـدن‌ روزافـزون‌ حمـام‌ هـای خانگی بود. طوری که امروزه ، در طرح‌ خانه‌ ها حتما فضایی را به حمام اختصاص مـیدهند. بـه این ترتیـب کارکرد اجتماعی حمام ها به طور کلی از‌ میان‌ رفت‌ . در کنار این تغییر و تحولات ، وضع بهداشتی حمام هـا بهتر‌ شد، اما رسومی مثل مشت و مال و حتی کیسه کشی و حنا بـستن اگـرچه بـه طور کامل محو نشدند؛ ولی‌ دیگـر‌ از‌ سـکه افـتادند . در نتیجه ، از یک طرف حمام ها کارکردهای متنوع‌ گذشته‌ خود را از دست دادند و سوی دیگـر هـرچه بیشتر شبیه حمام های‌ سایر‌ جوامعی شدند که در معرض مدرنیته‌ غربی قــرار گـرفتنـد و دیگـر‌ برخلاف‌ عصر قاجار، نشانه هایی از‌ هویت‌ ایرانی در آنها به چشم نمی خورد.
 
 
https://cafetarikh.com/vdcae6ny.49nam15kk4.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما