۲
۱
plusresetminus
هویدا پس از برکناری فرخ‌رو از وزارت او را به سمت رئیس دبیرخانه ویژه نخست‌وزیر و رئیس دفتر اجرایی حزب ایران نوین منصوب نمود که انعکاس بدی در بین اعضای حزب خصوصاً فرهنگیان در پی داشت.
انتصابی که انعکاسی بد داشت

فرخ‌رو پارسا از وزرا دوره حکومت پهلوی، بعد از آنکه از سمت آموزش و پرورش کنار رفت، چندین سمت دیگر را به دست آورد و در آنجا مشغول به فعالیت شد. این انتصابات باعث شد تا صدای اعتراض بسیاری از مردم به خصوص روحانیون بلند شود، به خصوص آنکه فرخ‌رو به عنوان فردی بهایی شناخته شده بود:
«هویدا پس از برکناری فرخ‌رو از وزارت او را به سمت رئیس دبیرخانه ویژه نخست‌وزیر و رئیس دفتر اجرایی حزب ایران نوین منصوب نمود که انعکاس بدی در بین اعضای حزب خصوصاً فرهنگیان در پی داشت: انتصاب خانم پارسا از طرف هويدا به سمت رئیس دفتر اجرایی حزب ایران نوین که تقریباً شغل عالی و حساس حزبی است سوءاثر کاملی در محافل فرهنگی ایجاد کرده است. نظریه شنبه: روز گذشته در بین فرهنگیان حزبی و غیرحزبی گفته می‌شد که چند ماه قبل وزیر آموزش و پرورش را به علت فساد دوره وزارت که مورد تأیيد عموم بوده است، تغییر داده‌اند ولی چون نامبرده از نظر بهائی بودن پیوستگی با رئیس دولت هويدا دارد در رأس چنین مقام عالی حزبی قرار گرفته است. باید دانست این مطلب هم در بین فرهنگیان و هم در بین طبقات روحانی سوءاثری ایجاد کرده و خصومت آنان را عليه حزب برانگیخته است. نظریه سه‌شنبه: انتصاب خانم پارسا به سمت رئیس دفتر هیئت اجرایی حزب ایران نوین مورد تایید است. نظریه چهارشنبه: این انتصاب شایعات موجود عليه خانم پارسا را تقلیل داد و اکثر فرهنگیان را در عین حال به حیرت واداشته، به هر حال خانم پارسا با چنین موقعیتی به حساسیت از جبهه وابسته به خود قدم برخواهد داشت. وابستگی وی به نخست‌وزیر از دید روشنفکران قطعی شده و نفوذ بهائیت را در این زمینه موثر می‌دانند.»


منبع: تدوین مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، زنان دربار عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک، فرخ‌رو پارسای، تهران، وزارت اطلاعات، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1382، ص 32
 
https://www.cafetarikh.com/news/48415/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

feedback
Iran, Islamic Republic of
سلیم
خیلی انعکاس بدی هم داشته انگار . . .