۲
plusresetminus
اشرف در کتاب خاطرات خود: در حالی که من هرگز احساس نکرده بودم که پدرم مایل است از کنترل شدیدی که در خانه نسبت به ما اعمال می‌کرد، بکاهد، سیاست کشف حجاب را اجرا کرد.
کشف حجاب در کنار تحکم به زنان

رضاشاه سیاست کشف حجاب را در حالی اجرا کرد که بسیاری از زنان از اساسی‌ترین حقوق خود محروم بودند و حتی شخص رضاشاه حاضر نبود آن حقوق را به دختران خود بدهد. ضمن آنکه سیاست کشف حجاب او سیاستی غربی بود که به تاراج فرهنگی جامعه منتهی می‌شد. اما اشرف پهلوی در توجیه اقدامات پدرش به نکات جالبی اشاره می‌کند و از قضا یادآور یک نقطه تناقض‌آمیز در رفتار پدرش می‌شود:

«رضاشاه تصمیم گرفته بود ایران را بر اساس الگوی «غرب» دگرگون کند و ایران را به قرن بیستم برساند، چون وی تبلور پویای رونق اقتصادی و قدرت را در غرب می‌دید. برای عملی ساختن این هدف، یعنی نیرومند و مرفه ساختن ما، نمی‌توانست اجازه دهد زنان، که نصف جمعیت ناچیز ایران را تشکیل می‌دادند، غیرفعال و زیر پوشش چادر بمانند. از این رو تصمیم گرفت چادر یا حجاب سنتی زنان را ممنوع اعلام کند. در اینجا باز یک نمونه از تناقض‌های موجود در پدرم به چشم می‌خورد؛ زیرا در حالی که من هرگز احساس نکرده بودم که وی مایل است از کنترل شدیدی که در خانه نسبت به ما اعمال می‌کرد، بکاهد، این تصمیم تاریخی را گرفت که ملکه، خواهرم شمس و مرا بدون چادر به مردم تهران نشان دهد.»


منبع: اشرف پهلوی، من و برادرم (خاطرات اشرف پهلوی با مقدمه‌ای از محمد طلوعی)، تهران، نشر علم، ۱۳۷۶، صص 68-69
https://www.cafetarikh.com/news/48568/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما