۱
plusresetminus
ورزش پهلوانی و زورخانه ای در زنجان حدود یك قرن قدمت دارد و مرحوم رضا سیروسی زنجانی و احد خانمیرزایی از اولین های ورزش پهلوانی و زورخانه ای این استان هستند.
یکی از بزرگ پهلوانان ايرانی در دوره رضا شاه

این رشته ورزشی در زنجان، پهلوانان صاحب نام و پرآوازه بسیاری را به خود دیده است و هرچند بسیاری از آنان در قید حیات نیستند اما هنوز هم یاد و نام و پهلوانی های آنان بر سر زبان ها جاری و ساری است.
زورخانه ها آنچنان محترم و مقدس هستند كه ورزشكاران بدون وضو وارد گود نمی شوند و بوسه زدن بر زمین نیز نخستین اقدام آنان پس از ورود به گود است و در واقع تمام اجزای این مكان های مقدس ورزشی، حكایتی خاص و مساحت و محل قرار گرفتن آن ‌ها نیز فلسفه‌ای دارد و منیت و تكبر در آن، جایی ندارد و باید خود را شكست و از بزرگ بینی ها ، رها كرد.
سقف زورخانه ها به لحاظ گنبدی شكل بودن، با مساجد و تكایا، قرابت و نزدیكی دارد و این گنبد كه نشانی از معماری دینی می باشد فقط بر روی گود قرار گرفته و سقف سایر قسمت ‌های زورخانه مسطح است.
" پهلوان رضا زنجاني " از پهلوانان ايراني در دوره رضا شاه
https://www.cafetarikh.com/news/49134/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما