۰
plusresetminus
خلف وعده رژیم پهلوی در اجرای سیاست فضای باز سیاسی

نمایشی بودن سیاست فضای باز سیاسی

ه دنبال فشار افکار عمومی بر رژیم شاه مبنی بر رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی، دولت پهلوی در یک ادقام نمایشی سیاست فضای باز سیاسی را اعلام نمود. این سند نمایانگر ماهیت فریب کارانه دولت پهلوی در اینباره است.
وضعیت زندانیان سیاسی
وضعیت زندانیان سیاسی

به دنبال فشار افکار عمومی بر رژیم شاه مبنی بر رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی، دولت پهلوی در یک ادقام نمایشی سیاست فضای باز سیاسی را اعلام نمود. این سند نمایانگر ماهیت فریب کارانه دولت پهلوی در اینباره است. در این سند نامه مادران زندانيان سياسي زندان قصر به جمشيد آموزگار مبني بر اظهار تاسف از خلف وعده مخاطب در رسيدگي به وضعيت فرزاندانشان پس از 20 روز اعتصاب غذا ، توصيه ديدار با آنان جهت اتخاذ تصميم مقتضي مشاهده میشود.

خلف وعده رژیم پهلوی در اجرای سیاست فضای باز سیاسی
https://www.cafetarikh.com/news/48310/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما