۲
plusresetminus
ساواک با حربه‌های مختلف همچون عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف که حتی برخی از آنها مخالف رژیم بودند، مخالفان شاه و رژیم را شناسایی می‌کرد.
چهره های مختلف ساواک برای شناسائی مخالفان

بسیاری از اعضای ساواک در قالب چهره‌های مختلف در احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف رژیم شاه نفوذ داشتند و از این طریق به شناسایی مخالفان رژیم و نیز دریافت اطلاعات لازم مبادرت می‌کردند. عباس شهریاری از جمله ساواکیان معروفی است که در احزاب کمونیستی ایران نفوذ داشت و توانسته بود اعتماد بسیاری از آنان همچون رضا رادمنش را جلب نماید:
«عباس شهریاری (که با ساواک همکاری می‌کرد) گفت: «آوردن آقای رضا رادمنش به ایران با من، اما شخص شما باید قول شرف بدهید که او دستگیر نشود» گفتم این کارها اصلاً شخصی نیست... با من صحبت شخصی نکن اما من قبول دارم که آمدن او به ایران و بازگشتش مفید است... 
شاه گفته بود نخیر، نگذارید  (بیاید)، اینها فکر می‌کنند که هر کسی می‌تواند بیاید داخل مملکت و برود بیرون... من به عباس شهریاری گفتم «بگو رادمنش بیاید!» پرسید قول شرف شخصی؟ گفتم آقا جان بنده قول شرف شخصی اینجا ندارم...او هم گفت پس نمی‌آورم چون قول شرف شخصی نمی‌دهید و در نتیجه رادمنش را نیآورد.»


منبع: عرفان فانعی‌راد، در دامگه حادثه، بررسی علل و عوامل فروپاشی حکومت شاهنشاهی، گفت و گویی با پرویز ثابتی مدیر امنیت داخلی ساواک، شرکت کتاب، 1390، ص 165
 
https://www.cafetarikh.com/news/48723/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما