۲
plusresetminus
درس ورزش باید تنفس و ایستادن و راه رفتن صحیح را به شاگردان بیاموزند. ضمنا مهارت و چابکی را هم در آنها تولید نمایند.
برنامه آموزشی دختران در دوران مشروطه

مدارس دخترانه در زمان قاجار و پهلوی به طور محدود دایر بودند. در این مدارس دروس های مختلفی تدریس می شد که بعضا بیشتر شامل دروس عملی و خانه داری می شد. جالب اینجاست که این دروس تفاوت زیادی با مباحثی که برای پسران تدریس می شد، داشته و حتی مواردی چون بافتنی و بچه داری نیز به دختران آموزش داده می شده است.
یکی از دروسی که برای دختران تدریس می شد خیاطی بود که برنامه آن به شرح زیر است:
شاگردان مسن تر در تحت نظر معلمات مطابق پروگرام (برنامه) مذکور در مدرسه ضمیمه دروس حفظ الصحه خواهند گفت.
خیاطی سال اول: اقسام طرز سوزن زدن. سال دوم: برش و مراجعه و تکمیل طرزهای مختلف سوزن زدن. سال سوم: کاموادوزی و توری و شبکه دوزی. سال چهارم: لوازم و لباس طفل جدیدالولاده – تهیه لوازم خانه داری از قبیل رومیزی و روسینی و ... . سال پنجم: تهیه سرمشق برای معلمات - روبی بخاری- کاموادوزی- پرده شبکه دوزی و ....
در زنگ ورزش نیز موارد زیر آموزش داده می شد:
درس ورزش باید تنفس و ایستادن و راه رفتن صحیح را به شاگردان بیاموزند. ضمنا مهارت و چابکی را هم در آنها تولید نمایند.1- صف بندی راه، و دو 2- حرکات سر و دست، پا و بدن 3- حرکات تنفس 4- حرکات اعضای بدن با یکدیگر 5- اقسام بازی که دراطفال کوچک مفید است.


منبع: سهیلا ترابی فارسیانی، اسنادی از مدارس دخترانه مشروطه تا پهلوی، ص 182.
https://www.cafetarikh.com/news/48802/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما